Used words

Türküm *Ne mutlu diyene. * *Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r. *Bu millete çok ?ey ö?retebildim ama onlara u?ak olmay? türlü ö?retemedim. *Yurtta sulh cihanda sulh.* *Sizlere sald?rman?z? de?il ölmenizi emrediyorum. *Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. *Do?ruyu söylemekten korkmay?n?z. *Beni görmek demek mutlaka yüzümü de?ildir. Benim fikirlerimi benim duygular?m? anl?yorsan?z ve hissediyorsan?z bu yeterlidir.* *Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.* *Egemenlik verilmez al?n?r.* *Egemenlik kay?ts?z ?arts?z ulusundur. *Milleti kurtaranlar yaln?z ö?retmenlerdir.* *Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r. *Hayatta en mür?it ilimdir. *Türk vatan? bütündür parçalanamaz.* *Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.* *Türk ö?ün çal?? güven.* *Yurt ona hizmetle ölçülür. *Çanakkale geçilmez !*
Create your own
... AND SHOP IT!

Hey, your artwork is awesome!

Did you know that you can easily buy one of these cool products?

Share your Artwork