Used words

Türküm *Ne mutlu diyene. * *Egemenlik verilmez al?n?r.* *Egemenlik kay?ts?z ?arts?z ulusundur. *Milleti kurtaranlar yaln?z ve ancak ö?retmenlerdir.* *Ö?retmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacakt?r. *Hayatta en hakiki mür?it ilimdir. *Türk vatan? bir bütündür parçalanamaz.* *Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.* *Türk ö?ün çal?? güven.* *Yurt ona hizmetle ölçülür. *Çanakkale geçilmez !*
Create your own
... AND SHOP IT!

Hey, your artwork is awesome!

Did you know that you can easily buy one of these cool products?

Share your Artwork