Used words

ilaw ng tahanan mama nanay ina inay inang nanang mamang mamay ma matibay matapang mapagmahal maaruga masipag matiyaga maunawain
Create your own
... AND SHOP IT!

Hey, your artwork is awesome!

Did you know that you can easily buy one of these cool products?

Share your Artwork