Used words

Zil ?al ve gül göçtü kervan ba???lanmam? diliyorum perdeler indirilmi? Ve Kudüs ?ehri kelimeler baz?s? tüyden demir Bir gam eser ?imdi yamaçlardan a?a?? Felek kemendini eyledi çengel Bizimkisi gün tüketmek
Create your own
... AND SHOP IT!

Hey, your artwork is awesome!

Did you know that you can easily buy one of these cool products?

Share your Artwork